Ai là triệu phú / Intro Ai là triệu phú của VN bản ngắn (fan-made)

Posted by on November 30, 2019
Intro này là bản ngắn của nước Nga nhưng đã chỉnh sửa lại.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/


2 comments on "Ai là triệu phú / Intro Ai là triệu phú của VN bản ngắn (fan-made)"

Đúng cái tui đag muốn bản Việt Nhạc Hiệu Nước Nga

Reply


Bản fake

Reply
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *