9 comments on "Bộ sưu tập Rubik của mình (9/2017) | Rubik's Cube"

4:02😂😂

Reply


https://youtu.be/T6bDIvJW8Iw?t=242 thanh niên phá hoại :))))

Reply


Anh ơi thi hanoi open kiểu nào

Reply


Nhìu nhỉ

Reply


العديد من روبيك جدا…

Reply


Hay ghê, biết nhiều tiếng Trung nhỉ :)))))

Reply


Nhiều nhỉ

ReplyCmt 1 😊

Reply
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *