ca khúc* Người Dao Nhớ Ơn Bác Hồ

Posted by on October 27, 2019
bài hát* Người Dao Nhớ Ơn Bác Hồ – Thanh Hoa Ối ..ớ.ôi,a .ồi ề. Po tu pè hè. Ôi a Mai tu lầu. Nhờ có Bác Hồ (ôi a)Người lãnh tụ Người Dao sống…

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *