Cách Đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong excel ! window 10

Posted by on November 27, 2019
Hướng dẫn chi chiết chuyển đổi mặc định khi bảng tính Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 bị mặc định dấu chấm thành dấu phẩy và ngược lại

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *