Cách sử dụng hàm AVERAGEIF trong excel

Posted by on November 26, 2019
Hàm AVERAGEIF là hàm để tính trung bình cộng khi có một điều kiện cho trước. video xin hướng dẫn mọi người hiểu và sử dụng hàm AVERAGEIF trong excel.

Kênh Hướng Dẫn nơi chia sẻ nhưng thông tin hữu ích về máy tính, phần mềm, word, excel…
Nhớ nhấn Like & Subscribe (Đăng ký) đễ cập nhật những Video mới từ chúng tối nhé!
Liên hệ
FB CN:
Web :

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *