Cách sử dụng hàm now trong excel

Posted by on November 24, 2019
Hàm now là hàm hiện thị thời gian, cho chúng ta ngày giờ ngay tại thời điểm chúng ta sử dụng hàm now
Kênh Hướng Dẫn nơi chia sẻ nhưng thông tin hữu ích về máy tính, phần mềm, word, excel…
Nhớ nhấn Like & Subscribe (Đăng ký) đễ cập nhật những Video mới từ chúng tối nhé!
Liên hệ
FB CN:
Web :

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *