Cách sử dụng hàm PRODUCT trong excel

Posted by on November 26, 2019
Hàm PRODUCT là hàm nhân trong excel, Với nhứng tính toán phép nhân trong bảng nhiều thì chúng ta có thể sử dụng hàm PRODUCT cho nhanh và tiện lợi hơn.
Kênh Hướng Dẫn nơi chia sẻ nhưng thông tin hữu ích về máy tính, phần mềm, word, excel…
Nhớ nhấn Like & Subscribe (Đăng ký) đễ cập nhật những Video mới từ chúng tối nhé!
Liên hệ
FB CN:
Web :

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *