Cách sử dụng Pivot Table để thống kê dữ liệu trong Excel

Posted by on December 30, 2019
PivotTable là một công cụ khá mạnh trong việc thống kê và xử lý dữ liệu trong Excel. Đối với khối dữ liệu lớn, Pivot Table giúp bạn thống kê theo nhiều góc độ. Trong phần này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Pivot Table ở mức độ cơ bản.
Các bạn có thể tải file Excel để thực hành tại đây:

Nguồn: https://dirosa.me/

Xem thêm bài viết khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *