Chèn ảnh vào văn bản Word 2019, Word 2016

Posted by on November 29, 2019
Hướng dẫn chèn ảnh vào văn bản Word, giúp văn bản trực quan, sinh động hơn. Trên kênh còn có các video về Thủ thuật, hướng dẫn sử dụng về Windows…

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *