Chèn bảng (Table) vào văn bản trên Word mới

Posted by on November 29, 2019
Hướng dẫn chèn bảng (Tablet) trên Word 2019, Word 2016 hay Office 365. Trên kênh còn có các video về Thủ thuật, hướng dẫn sử dụng về Windows 10, Excel, …

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *