Chèn biểu tưởng (icon) vào văn bản Word mới

Posted by on November 29, 2019
Hướng dẫn chèn icon – biểu tượng trên văn bản Word 2016, Word 2019. Trên kênh còn có các video về Thủ thuật, hướng dẫn sử dụng về Windows 10, Excel, …

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *