Chèn Header và Footer vào văn bản Word mới

Posted by on November 29, 2019
Hướng dẫn chèn Header, chèn Footer trên văn bản Word 2019, Word 2016 hay Office 365. Trên kênh còn có các video về Thủ thuật, hướng dẫn sử dụng về …

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *