4 comments on "Chuyên Đề Số 1: Bài toán và thuật toán kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương"

LINK DRIVE: https://drive.google.com/open?id=1j71ZQMREesQrkVp5t1ancqYpB1l0bx96

Reply


Thảo Nhi Võ Trần

November 9, 2019 at 11:00 pm

bài làm có ý tưởng hay

Reply


Thảo Nhi Võ Trần

November 9, 2019 at 11:00 pm

giọng nói truyền cảm

Reply


Thảo Nhi Võ Trần

November 9, 2019 at 11:00 pm

bài làm quá hay

Reply
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *