Cố định hàng và cột trong Google Trang Tính

Posted by on December 31, 2019
Video hướng dẫn cách cố định hàng và cột cũng như cách bỏ cố định hàng và cột bất kỳ trong Google Trang Tính – Google Sheet

Nguồn: https://dirosa.me/

Xem thêm bài viết khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe


3 comments on "Cố định hàng và cột trong Google Trang Tính"

Cảm ơn bạn

Reply


Minh Hiền Phạm

December 31, 2019 at 2:02 am

Rất hữu ích,cảm ơn bạn nhiều nhé

Reply


cảm ơn b nhé 🙂
mình làm thành công rồi

Reply
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *