CSDL-Hướng dẫn nhập dữ liệu giữa kì 1

Posted by on November 23, 2019
Hướng dẫn sao chép dữ liệu từ phần mềm smas sang phần mềm Csdl. Dùng cho các năm học sau.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *