CSDL-Hướng dẫn nhập dữ liệu giữa kì 1Hướng dẫn sao chép dữ liệu từ phần mềm smas sang phần mềm Csdl. Dùng cho các năm học sau.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/

Leave a Reply