Đi làm đẹp mà không đẹp, 7 phụ nữ “vây” thẩm mỹ viện đòi lại 400 triệu đồng

Posted by on October 29, 2019




Thứ Sáu, ngày 13 tháng 9 năm 2019
Đi làm đẹp mà không đẹp, 7 phụ nữ “vây” thẩm mỹ viện đòi lại 400 triệu đồng | Alive World
Nhiều khách hàng khi làm đẹp ở viện thẩm mỹ Gang Nam ở Đà Nẵng đã tố cơ sở thẩm mỹ này có dấu hiệu lừa dối khách hàng.
#Alive_World

Xem thêm các video Khỏe Đẹp khác: https://dirosa.me/category/khoe-dep/




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *