Excel 2013 – Cách Ẩn Giấu (Hide) Hàm và Công Thức trong Worksheet

Posted by on December 30, 2019
Video được thực hiện bởi:
Chuyên laptop nội địa từ Mỹ, Nhật. Giá 2,5 triệu/cái.
Nếu bạn không muốn người khác xem bạn đã sử dụng hàm gì hay công thức gì (Formula) để ra kết quả thì bạn có thể giấu công thức đi và đặt mật khẩu bảo vệ worksheet để không cho ngưới khác hiện (Unhide) công thức lên. Không hiển thị công thức cũng tránh được lổi tình cờ thay đổi công thức làm sai lệch kết quả.

Nguồn: https://dirosa.me/

Xem thêm bài viết khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe


2 comments on "Excel 2013 – Cách Ẩn Giấu (Hide) Hàm và Công Thức trong Worksheet"

LÀM CÁCH NÀO BẺ KHÓA PASS NÀY K Ạ?

Reply


làm theo kiểu này thì khóa lun sheet2 luôn rồi mà bạn

Reply
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *