Giải đề thi Excel môn tin học nâng cao trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội – đề 03

Posted by on November 9, 2019
Giải đề thi Excel môn tin học nâng cao trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội gồm 17 đề thi. Trong đề thi này, chúng ta sử dụng các hàm: – Vlookup …

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *