Giới thiệu bài giảng

Posted by on November 25, 2019
Trong các video có các phần
1. Giáo viên hướng dẫn bài và giao nhiệm vụ các nhóm
2. các nhóm ứng dụng phần mềm powerpoint và Imind map để làm bài tập

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *