hàm NPV trong excel, tính giá trị hiện tại ròng của khoản đầu tư | Excel tài chính

Posted by on November 29, 2019
hàm NPV trong excel, tính giá trị hiện tại ròng của khoản đầu tư
HÀM NPV TRONG EXCEL
NHÓM HÀM TÀI CHÍNH
Ý nghĩa của hàm NPV: Thực hiện Tính toán giá trị hiện tại ròng của một khoản đầu tư bằng cách dùng lãi suất chiết khấu và một chuỗi các khoản thanh toán (giá trị âm) và thu nhập (giá trị dương) trong tương lai.

Cú pháp: NPV(rate,value 1, [value 2],…)
-rate: Lãi suất chiết khấu của trong cả một kỳ
-Value 1, value 2,…: Value1 là bắt buộc, các giá trị tiếp theo là tùy chọn. 1 tới 254 đối số thể hiện các khoản thanh toán và thu nhập.

+ Value1, value2 v.v. phải có khoảng cách thời gian bằng nhau và xảy ra vào cuối mỗi kỳ.
+Hàm NPV sử dụng thứ tự của value1, value2 v.v. để diễn giải thứ tự của các dòng tiền. Hãy bảo đảm bạn nhập các giá trị thanh toán và thu nhập theo đúng thứ tự.
+ Những đối số là các ô trống, giá trị lô-gic hoặc dạng biểu thị số bằng văn bản, giá trị lỗi hoặc văn bản mà không thể chuyển thành số sẽ được bỏ qua
+ Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.
Lưu ý
“Khoản đầu tư NPV bắt đầu một kỳ trước ngày của dòng tiền giá trị 1 và kết thúc với dòng tiền cuối cùng trong danh sách. Việc tính toán NPV dựa vào các dòng tiền tương lai.
Nếu dòng tiền thứ nhất của bạn xảy ra vào đầu của kỳ thứ nhất, thì giá trị thứ nhất phải được thêm vào kết quả NPV, chứ không được đưa vào các đối số giá trị.

Link đăng ký theo dõi kênh:
………………………………………….
Bạn hãy theo dõi kênh bằng cách Đăng ký, Like và share ủng hộ mình nhé.
CHÚC BẠN MỘT NGÀY TỐT LÀNH.
© Bản quyền thuộc về Tin học ứng dụng.
Xin cảm ơn.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *