Hội chợ mua sắm ẩm thực hà Việt Nam – Thái Lan tại Tiền Giang

Posted by on November 10, 2019
Hội chợ mua sắm ẩm thực hà Việt Nam – Thái Lan tại Tiền Giang năm 2019 trưng bày mua bán rất nhiều sản phẩm may mặc tiêu dùng và ẩm thực hàng Việt Nam – Thái Lan

Xem thêm các video Ẩm Thực khác: https://dirosa.me/category/am-thuc/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *