Hội Chợ Việt Nam – Thái Lan tại SA ĐÉC – Khu Vực Ẩm Thực

Posted by on November 9, 2019
Hội Chợ Việt Nam – Thái Lan tại SA ĐÉC – Khu Vực Ẩm Thực

#MẫnMiềnTây #hộichợtháilan #trảinghiệm

Xem thêm các video Ẩm Thực khác: https://dirosa.me/category/am-thuc/


4 comments on "Hội Chợ Việt Nam – Thái Lan tại SA ĐÉC – Khu Vực Ẩm Thực"

wonderfull supermarket

Reply


Minh Mẫn…?

Reply


Có góp vé vào cổng ko bạn

Reply


Ừm khá là ngon

Reply
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *