Hướng dẫn ẩn mạng Wifi VNPT iGate

Posted by on November 9, 2019
HƯỚNG DẪN ẨN MẠNG WIFI VNPT iGate
iGate GW240
iGate GW040
Gồm các bước sau:
1. Đăng nhập vào model wifi với quyền “admin”.
Tham khảo địa chỉ Web và mật khẩu đăng nhập sau:
Địa chỉ Web User đăng nhập Pass đăng nhập
192.168.2.1 operator oper@tor hoặc operator
192.168.1.1 admin admin
192.168.2.1 operator Oper@tor123
192.168.1.1 admin Nhomvt9@
2. Network Settings – Wireless – Basic
Tích chọn vào ô có dòng “Hide Access Point”
3. Nhấp Apply/Save.
Chúc các bạn thành công!

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/


One comment on "Hướng dẫn ẩn mạng Wifi VNPT iGate"

Bảo dưỡng - sửa chữa - đời sống

November 9, 2019 at 3:50 pm

Hướng dẫn ẩn mạng Wifi VNPT iGate

Reply
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *