Hướng dẫn cách bỏ gợn sóng đỏ trong văn bản Microsoft Word.

Posted by on October 28, 2019
Khi soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word, chúng ta hay gặp các gợn sóng phía dưới của văn bản. Đó là do chức năng kiểm tra lỗi chính tả . Word chỉ hiểu…

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *