Hướng dẫn giải Sách Bài Tập Tin Học 3 🖼️ Bài 3: Chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu🖼️Chủ đề 4

Posted by on November 30, 2019
💻️ Hướng dẫn giải Sách Bài Tập Tin Học Lớp 3
🖼️ Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếu (với phần mềm Microsoft Office PowerPoint 2019)
🖼️ Bài 3: Chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu
⏩ Facebook:
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *