Hướng dẫn gộp ô cell giống nhau trong 1 cột tự động nhanh chóng

Posted by on November 26, 2019
HƯỚNG DẪN GỘP Ô CELL GIỐNG NHAU TRONG 1 CỘT “TỰ ĐỘNG NHANH CHÓNG”
Gồm 3 bước:
1. Lưu file theo định dạng .xlsm hoặc .xls
2. Thêm tiện ích macro gộp ô cell giống nhau tự động “Meger same cell”, tạo phím tắt “Ctrl + m” gọi macro “Megersamecell”.
3. Thực hành:
– Chọn vùng cần gộp ô cell.
– Nhấn giữ Ctrl + m xuất hiện hộp thoại.
– Nhấn Ok.
Chi tiết thao tác xem trong video hướng dẫn.
Link tải file VBA .bas:
Link tải file Excel .xlsm đã thêm tiện ích để làm mẫu hoặc sử dụng:
Thấy hay hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh (miễn phí) nhé.
Link đăng ký kênh (miễn phí) để nhận các bài hướng dẫn mới nhất:
Theo dõi các video hướng dẫn hay trong trang chính của kênh link:
Thân mến!

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/


2 comments on "Hướng dẫn gộp ô cell giống nhau trong 1 cột tự động nhanh chóng"

Mình có cột A có các số từ hàng A1 đến A100, mình muốn copy các số từ A1, A3, A5,… A99 sang cột B, copy A2, A4,… A100 sang cột C, như vậy mình có làm được không?

Reply


Hướng dẫn gộp ô cell giống nhau trong 1 cột tự động nhanh chóng

Reply
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *