Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 3 🔠 Bài 3: Gõ các dấu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng 🔠 Chủ đề 3: Soạn thảo VB

Posted by on October 26, 2019
💻️ Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 3
🔠 Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản
🔠 Bài 3: Gõ các dấu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Biết cách gõ các dấu “sắc”, “huyền”, “hỏi”, “ngã”, “nặng” theo kiểu gõ Telex hoặc VNI.
☑ Soạn được một đoạn văn bản tiếng Việt đơn giản, có dấu bằng phần mềm Microsoft Office Word 2019.
📖 Video có kèm theo hướng dẫn giải Sách Bài Tập các nội dung:
✔ Hoạt động cơ bản.
✔ Hoạt động thực hành.
✔ Hoạt động ứng dụng, mở rộng.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *