Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 3 🖼️ Bài 4: Thay đổi nền và bổ sung thông tin vào trang trình chiếu

Posted by on October 28, 2019
💻️ Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 3
🖼️ Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếu
🖼️ Bài 4: Thay đổi nền và bổ sung thông tin vào trang trình chiếu
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Biết cách chọn nền trang trên phần mềm Microsoft Office PowerPoint 2019.
☑ Thay đổi được vị trí của hình, tranh ảnh trong trang trình chiếu.
⏩ Facebook:
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *