Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4 💻 Bài 1: Những gì em đã biết 💻 Chủ đề 1: Khám phá máy tính

Posted by on October 30, 2019
💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4
💻 Chủ đề 1: Khám phá máy tính
💻 Bài 1: Những gì em đã biết
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Ôn tập kiến thức, kĩ năng đã học về máy tính, thư mục, thư mục con.
⏩ Facebook:
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *