Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4 🗃️ Bài 3: Làm quen với tệp 🗃️ Chủ đề 1: Khám phá máy tính

Posted by on November 27, 2019
💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4
🗃️ Chủ đề 1: Khám phá máy tính
🗃️ Bài 3: Làm quen với tệp
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Làm quen với tệp, phân biệt được tệp và thư mục.
⏩ Facebook:
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *