Hướng dẫn lập bảng Excel theo dõi chăm sóc khách hàng

Posted by on October 31, 2019
Đăng ký tham gia khóa học: Excel nâng cao cho người đi làm của Bluesofts hoặc tư vấn đào tạo khóa học Trực tiếp tại doanh nghiệp.
Biên tập Videos: Vũ Đức Thỉnh
Website: www.bluesofts.net
Zalo: 038 696 1334

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *