Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính & kiểm soát dòng tiền

Posted by on December 31, 2019
Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính & kiểm soát dòng tiền, dành cho học viên online, học viên public. Khóa học kế hoạch tài chính và dòng tiền khai giảng hàng tháng kèm theo tặng học viên bộ ứng dụng lập kế hoạch tài chính, dòng tiền.

Nguồn: https://dirosa.me/

Xem thêm bài viết khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe


4 comments on "Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính & kiểm soát dòng tiền"


Mạnh Thế Trần

December 31, 2019 at 8:13 am

Cảm ơn thầy ạ

Reply


làm thế nào để có bảng kế hoạch tc và dòng tiền này thưa Thầy?

Reply


Khai giảng 28/5/20`7 tại HCM: http://www.giamdoc.net/khai-giang/ky-nang-nghiep-vu-lap-ke-hoach-tai-chinh-dong-tien-trong-doanh-nghiep-khai-giang-2852017-tai-tp-hcm

Reply
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *