HƯỚNG DẪN: Nộp Lại Toàn Bộ Sản Phẩm bị Từ chối tham gia

Posted by on November 28, 2019
Các sản phẩm bị từ chối tham gia các kỳ SIÊU SALES (sau quá trình Kiểm Tra Giá SP của Lazada), nay Nhà Bán Hàng (NBH) đã có thể mass resubmit (nộp lại deal hàng loạt) bằng cách: 1/ click vào biểu tượng Thông Báo trên Seller Center. 2/ Click Daily Price Check Notification (ko cần dùng excel)
*Lý do SP bị từ chối:
– Giá đăng ký CAO HƠN Giá thấp nhất trong vòng 30 ngày
– Giá đăng ký CAO HƠN Giá Payday (Lương đã về)

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *