Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SMB – Bia Sài Gòn Miền Trung – Phần 2

Posted by on October 28, 2019
Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SMB (Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Trung) – 11/10/2019 – Phần 2

File Excel – Ý chính Toàn bài:

Địa điểm: Online
Thời gian: Ngày 11/10/2019
Mục đích: Hướng dẫn Người mới Tìm hiểu Chứng khoán biết Cách Phân tích Công ty

Link Phần 1:
Link Phần 3:

Bùi Huy Hiệp – 0936080505 (Điện thoại / Zalo / Telegram)
Website: www.ChungKhoanOnline.com.vn
Facebook:

Đăng ký Tài khoản Chứng khoán chỗ Mình để nhận được Hỗ trợ Tư vấn Tốt nhất
1. Trực tiếp tại Hà Nội – Link:
2. Từ Xa Tỉnh khác – Link: /

Khóa học Chứng khoán – Cơ bản cho Người mới Tìm hiểu
1. Học viên học Trực tiếp tại Hà Nội – Link:
2. Học viên học Online từ Tỉnh xa – Link:

Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ” – Link:

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/


One comment on "Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SMB – Bia Sài Gòn Miền Trung – Phần 2"

Anh là mô giới hay nhà đầu tư cá nhân thế a

Reply
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *