Hướng dẫn sao lưu hoặc phục hồi danh bạ trên điện thoại iphone bằng cách dùng gmail

Posted by on December 30, 2019




Để sao lưu hoặc phục hồi danh bạ trên iphone có nhiều cách, có bạn thì dùng icloud, tuy nhiên nếu bạn chưa quen dùng icloud có thể sẽ làm mất hoàn toàn danh bạ, danh bạ bị xóa trắng.

Trong Clip này tôi hướng dẫn các bạn dùng phần mềm Sync Contacts để sao lưu hoặc phục hồi danh bạ, mục đích chính là chép danh bạ từ iphone của bạn vào danh bạ Gmail, hoặc chép danh bạ từ Gmail về iphone của bạn.

Nguồn: https://dirosa.me/

Xem thêm bài viết khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *