Hướng dẫn tách ngày tháng năm trong file excel

Posted by on December 29, 2019
Có rất nhiều cách để tách ngày tháng năm thành 3 cột, tuy nhiên đây là cách mà bạn có thể tận dụng các tiện ích trong excel để thực hiện cho nhanh.

Nguồn: https://dirosa.me/

Xem thêm bài viết khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe


One comment on "Hướng dẫn tách ngày tháng năm trong file excel"

Tải phần mềm tại địa chỉ này https://drive.google.com/folderview?id=0B1Ctz-_h2VUWbS1HZlM1dHpqTUU&usp=sharing

Reply
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *