Hướng dẫn tách NGÀY THÁNG NĂM và thực hiện với các phép tính trên NGÀY THÁNG NĂM với Excel

Posted by on December 30, 2019
Khi xử lý dữ liệu ngày tháng trên Excel, bạn sẽ thường cần thực hiện yêu cầu tách cột ngày, tháng, năm ra ba cột khác nhau, hoặc chuyển ngày, tháng, năm sinh từ số sang dạng chữ… Để thực hiện những yêu cầu này rất đơn giản, chúng ta sẽ sử dụng những hàm cơ bản trên Excel như hàm YEAR, hàm DAY và kết hợp các hàm thời gian để có thể chuyển thời gian thành dạng chữ. #bhvtinhoc,#tinhoccanban,#tinhocvanphong

Nguồn: https://dirosa.me/

Xem thêm bài viết khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe


One comment on "Hướng dẫn tách NGÀY THÁNG NĂM và thực hiện với các phép tính trên NGÀY THÁNG NĂM với Excel"
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *