Hướng dẫn tạo mục lục tự động trong Word 2010 – Tin học văn phòng

Posted by on November 10, 2019
Hướng dẫn tạo mục lục tự động (Table of Contents) trong Word. Tự động Cập nhật (Update) khi sửa đề mục, thay đổi số trang tương ứng

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *