6 comments on "Hướng dẫn Tạo Viền Ảnh Xung Quanh Vật Thể Trên Photoshop CS6"

Thank bạn
Ko nghờ lại dễ vậy

Reply


thank bạn nhìu

Reply


Vien mo trabg do ban

Reply


の精神新世界

December 31, 2019 at 8:55 am

ẩu vãi

Reply


– Phải vẽ stroke xung quanh ảnh chứ sao còn nền thế kia ;;-;;

Reply


mấy cái trang nhỏ nhỏ đấy ở đâu thế bạn ?

Reply
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *