Hướng dẫn trigger:*Hack thú cưỡi

Posted by on November 10, 2019
Tui không ghép chữ vô đc vì 1 số lỗi kĩ thuật, và video hơ lag vì máy yếu .
Tui chưa biết cách để quay video trên pc nên phải dùng pe.
Khi nào tui biết quay trên pc thì tui sẽ up nhá.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/


One comment on "Hướng dẫn trigger:*Hack thú cưỡi"

Tui không ghép chữ vô đc vì 1 số lỗi kĩ thuật, và video hơ lag vì máy yếu .

Tui chưa biết cách để quay video trên pc nên phải dùng pe.

Khi nào tui biết quay trên pc thì tui sẽ up nhá. :3

Reply
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *