HƯỚNG DẪN TRỘN ĐỀ THI TRÊN PHẦN MỀM INTEST

Posted by on November 23, 2019
Với mong muốn có thể giúp cho quý thầy cô có thể sử dụng được phần mềm Intest nên hôm nay em làm video này để hướng dẫn quý thầy cô.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *