Hướng dẫn vay nhanh 20tr, trả góp 30th, mỗi tháng trả góp 1tr ( cả gốc lẫn lãi)TIMA lấy công nghệ làm nền tảng, cho phép bạn đăng ký khoản vay online, duyệt thông tin đăng ký nhanh qua điện thoại, ký hợp đồng tại địa điểm khách…

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/

Leave a Reply