Hướng dẫn viết công thức Toán học trên Word 2016. How to Write Math Equations.

Posted by on October 28, 2019
Để có thể chèn các công thức Toán học trong nội dung văn bản Word 2016, chúng ta có thể vẽ các công thức muốn chèn. Điều này sẽ sẽ giúp người dùng có thể nhập bất cứ công thức Toán học nào trong văn bản Word, mà không cần phải sử dụng thêm những phần mềm hỗ trợ khác.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/


One comment on "Hướng dẫn viết công thức Toán học trên Word 2016. How to Write Math Equations."

Cảm ơn bạn nhiều.

Reply
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *