26 comments on "hướng dẫn xây nhà Bằng khối lệnh Comlock thành phố"

thấy hay nhớ NHấn Sub và LIke cho mình nhé

Reply


Ko hiểu

Reply


thằng này điên à đéo làm dc mà đăng video lên như đúng rồi vậy đấy ai đọc coment xong nhớ chia sẻ để nó có thêm nhiều lời chửi nhé

Reply


Ai cần xây biệt thự thì nói cho mik biết nhé,mình sẽ giúp các bạn xây một căn biệt thự to và đẹp,hứa luôn . mà mới đầu mik coi là đã biết nó tào lao rồi.Vậy nên ai muốn làm thì nói cho mik biết nhé

ReplyMới gì chữ người ta mấy thằng dại

Reply


Do thang cml

Reply


Đây là link /summon FallingSand ~ ~2 ~ {Block:redstone_block,Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~-1 ~-7 ~ ~-1 ~1 ~ minecraft:redstone_block},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~-1 ~-6 ~ ~ ~2 ~ minecraft:air},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command: /summon FallingSand ~-1 ~-3 ~10 {Block:redstone_block,Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~-1 ~-9 ~ ~-1 ~1 ~ minecraft:redstone_block},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~-1 ~-8 ~ ~ ~2 ~ minecraft:air},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command: /summon FallingSand ~ ~1 ~-1 {Block:redstone_block,Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~ ~-6 ~1 ~ ~1 ~1 minecraft:redstone_block},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~ ~-5 ~ ~ ~2 ~1 minecraft:air},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command: /summon FallingSand ~-1 ~-3 ~-1 {Block:redstone_block,Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~ ~-9 ~1 ~ ~1 ~1 minecraft:redstone_block},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~ ~-8 ~ ~ ~2 ~1 minecraft:air},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command: /summon FallingSand ~1 ~-2 ~ {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~ ~ ~ ~ ~-3 ~ minecraft:air 0},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~-2 ~2 ~-1 minecraft:command_block 0 replace {Command:/kill @e[type=ArmorStand,name=House]}},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~-2 ~3 ~-3 minecraft:command_block 0 replace {Command:/kill @e[type=ArmorStand,name=City]}},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~-2 ~7 ~-4 ~2 ~7 ~2 minecraft:stained_glass 0},Time:1,DropItem:0 }}}} },Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~-1 ~-1 ~1 minecraft:command_block 0 replace {Command:/fill ~5 ~2 ~2 ~-1 ~-6 ~-7 minecraft:air}},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~-1 ~ ~-1 minecraft:command_block 0 replace {Command:/scoreboard objectives remove timer}},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~-1 ~1 ~-3 minecraft:command_block 0 replace {Command:/scoreboard objectives remove city}},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/give @p[r=700] minecraft:snowball 1 0 {display:{Name:"Create a city!"},HideFlags:127,ench:[{id:34,lvl:10}]}},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~2 ~-2 ~-4 minecraft:redstone_block},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~-1 ~4 ~-6 minecraft:stone_button 4},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~-1 ~5 ~-4 ~-1 ~5 ~ minecraft:unpowered_repeater 2 replace minecraft:air},Time:1,DropItem:0 }}}}}}}}}}} },Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command: /summon FallingSand ~ ~ ~-2 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=City,score_timer_min=431,score_timer=431] ~ ~ ~ /scoreboard players set @a timer 0},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=City,score_timer_min=430,score_timer=430] ~ ~ ~ /scoreboard players set @a city 0},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:

Reply


cho hỏi phiên bản mấy vậy?

Reply


hay cc loz may do

Replynhiều như vậy sao viết nổi

Reply


hat qua de he

Reply


}}}}}}}}} 🙁

ReplySàm lồn

Reply


like con me may

Reply


Làm cái kiểu gì thế
Dislike đi anh em

Replycó cách nào làm trên điện thoại ko

Reply


Ơ tk điên

Reply


Rồng Con Channel

December 29, 2019 at 10:46 am

Anh ở trong time Oops plus

Reply


lừa đảo !

Reply


Địt mẹ thằng chó lừa bố

Reply


Hooj x lis Channel

December 29, 2019 at 10:46 am

Thang dien

Reply


Dam sub đi

Reply
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *