Hướng Dẫn Xuất Bảng Kê Hàng Hóa Mua Vào – Hóa Đơn Điện Tử Oinvoice

Posted by on October 29, 2019
Tại menu báo cáo chọn Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào Tại giao diện bảng kê hàng hóa mua vào chọn kỳ cần kê khai và bấm xuất kê khai Bấm xuất Excel để lưu file bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào nhằm hỗ trợ việc kê khai thuế…

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *