4 comments on "Kang Gary rời Running man và SỰ THẬT ít ai biết!"

lâu lắm rồi mình mới coi lại Running Man! Biết tin Gary rời khỏi Running Man buồn quá TT

Reply


hôm ghi hình buổi cuối, dù đã cố vui nhưng ai cũng buồn và iem cũng buồn

Reply


tức quá đi mk😈😈

Reply


cái lão chủ quán đáng ghét :(( Vậy cô Mong của tui sẽ phải sống sao đây !!!???

Reply
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *