Lớp Quản trị khách sạn khoá 3 trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc thuyết trình môn học giao tiếp KD

Posted by on November 29, 2019
Học sinh hai lớp Quản trị khách sạn khoá 3 trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc thuyết trình môn học giao tiếp trong kinh doanh. Môn học: Giao tiếp trong…

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/


One comment on "Lớp Quản trị khách sạn khoá 3 trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc thuyết trình môn học giao tiếp KD"

Một buổi học thú vị của học sinh lớp Quản trị khách sạn K3A

Reply
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *