Nhi Baby – Câu chuyện lịch sử về bầy rùa ở chùa Thiên Hưng Bình Định

Posted by on October 29, 2019
Nhi Baby – Câu chuyện lịch sử về bầy rùa ở chùa Thiên Hưng Bình Định

Chùa Thiên Hưng ở Thị Xã An nhơn tỉnh Bình Định là địa điểm du lịch tham quan lý tưởng , mỗi tháng có hàng ngàn người từ Hà nội đến thăm .

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://dirosa.me/category/dia-diem/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *