Ô chân trắng – Ô chân xanh 3,1kg

Posted by on January 2, 2020


Nguồn: https://dirosa.me/

Xem thêm bài viết khác: https://dirosa.me/category/giai-tri


8 comments on "Ô chân trắng – Ô chân xanh 3,1kg"

Gà đẹp quá

Reply


Con ga chay xe nay hau that đi đa thich chap

Reply


Con gà ô là gà hay chạy se cho dối phuong chạy theo kiệt là gà ô nó quay lại giật hầu kiềng dối qhuong chì có gẫy kiềng không nhảy duọc gà ô là gà tài gà của duói an lên dó

Reply


Chạy thế chỉ thịt

Reply


Con ô chân trắng đẹp

Reply


cook him,

Reply


một von thì bịt mỏ hỏi làm sao mà biết được con nào hay bạn

Reply


Tôi thích gà của vua thương hiệu rất chất lượng .

Reply
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *